xem chi tiết - UBND huyện Phụng Hiệp

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bình Huyện Phụng Hiệp

Ngày 11-06-2020
 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 130/QĐ.UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND xã Tân Bình)
                 
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 VÕ THỊ TÚ 1983 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 20/02/2002 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 NGUYỄN THỊ KIM CHI 29/11/2006 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 29/5/2014 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
2 1 TRẦN VĂN NGÀN ########   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 NGUYỄN THỊ THU 07/10/1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 NGUYỄN THỊ MỸ XƯƠNG 01/01/1989 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 NGUYỄN VĂN MINH 07/01/2007   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
3 1 DƯƠNG HOÀNG THI 1976   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 Lê Thanh Huệ 1974 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 Dương Thị Ngọc Như 18/10/2005 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 Dương Hoàng Thiện 07/01/1997   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
4 1 BÙI THỊ ĐẸP 1930 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp x
5 1 NGUYỄN VĂN NGÀY 1947   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 Dương Thị Trinh 1974 x Con dâu Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 Nguyễn Văn Đum 1970   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 Phan Thị Kiễn 1944 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  5 Nguyễn Hoàng Sang 19/10/2009   Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
  6 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22/2/2002 x Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
6 1 LÊ VĂN ĐÁO 01/01/1954   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 LÊ VĂN SANG 1991   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 LÊ VĂN NHUNG 01/01/1991   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 LÊ VĂN VŨ 27/03/2003   Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
  5 Lê Trần Tùng Duy 25/01/2016   Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp x
7 1 NGUYỄN THÀNH ĐẠO 1976   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 NGUYỄN THỊ HOÀI HẬN 02/03/1986 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 NGUYỄN THỊ NHẬT HÀ 03/06/2015 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp x
  4 NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ 03/06/2015 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp x
8 1 BÙI THỊ VÂN 1966 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 HuỲNH HOÀNG ANH 1996   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 HuỲNH HOÀNG LONG 02/02/2004   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 HuỲNH HOÀNG DUNG 18/07/2005 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
9 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1983 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 13/02/2009 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 NGUYỄN HỒNG LAM 05/06/2010   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
10 1 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 1965 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 1984   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN 1988 x Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 10/10/2005 x Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
11 1 NGUYỄN VĂN LỤA 1959   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 BÙI THỊ NGA 1959 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 PHAN MINH HiẾU 1977   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 PHAN MINH NHỰT 1/3/2005   Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
  5 NGUYỄN GÔ NI 19/11/2008   Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  
12 1 NGUYỄN THỊ TY 1944 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
13 1 ĐINH THANH SANG 20/12/1962   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Hiệp  
  2 TRẦN THỊ LỆ 1962 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Hiệp  
  3 ĐINH THANH SONG EM 25/10/1995   Con Kinh Ấp Tân Hiệp  
  4 ĐINH THANH TÚ 19/2/2012 x Cháu Kinh Ấp Tân Hiệp  


      Tổng số 327 hộ nghèo (Trong đó N1: 304 hộ, N2: 23 hộ)

      Tải danh sách đầy đủ Tại đây
Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 61741
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.