xem chi tiết - UBND huyện Phụng Hiệp

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Cây Dương Huyện Phụng Hiệp

Ngày 11-06-2020
 
 DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 687/QĐ.UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND TT Cây Dương)
                 
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN VINH 1984   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 LÂM THỊ CẨM HỒNG 1984 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 NGUYỄN VĂN NGHĨA 06/04/2005   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
  4 NGUYỄN LÂM DIỄM HẠNH 16/01/2011 x Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
2 1 TRẦN VĂN ĐẶNG 01/01/1930   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 CHÂU THỊ XẢNH 04/10/1940 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
3 1 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 1951   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 ĐẶNG THÀNH THÔNG 1982   Con  Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU 1985 x Dâu Kinh ấp Mỹ Quới B  
  4 ĐẶNG THÀNH NHỚ 02/01/2006   Cháu Kinh ấp Mỹ Quới B  
  5 ĐẶNG THÀNH MÃI 09/11/2011   Cháu Kinh ấp Mỹ Quới B  
  6 ĐẶNG THỊ TRÚC HÂN 28/3/2013   Cháu Kinh ấp Mỹ Quới B x
4 1 TRƯƠNG THỊ ƠN 1956 x Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
5 1 LÊ THỊ MỨC 1957 x Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B x
6 1 CAO VĂN TẤN 1985   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 CHÂU THỊ NGUYỆT 1987 x Vợ  Khmer ấp Mỹ Quới B  
  3 CAO VĂN TÀI 08/06/2011   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
7 1 TRẦN THỊ CẨM 1961 x Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 TRẦN THỊ NGA 1972 x Em dâu Kinh ấp Mỹ Quới B  
8 1 HUỲNH VĂN SỎI 1950   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 VÕ THỊ LAN 1950 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
9 1 NGUYỄN VĂN NA 1984   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 NGUYỄN THỊ THE 1991 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 NGUYỄN THẾ BẢO 22/3/2010   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
10 1 NGUYỄN THANH ĐIỀN 1987   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 LÊ THỊ KIỀU PHƯƠNG 31/11/1990 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 NGUYỄN THANH DUY 13/4/2007   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
  4 NGUYỄN THANH TIẾN 22/5/2010   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
11 1 NGUYỄN VĂN HAI 1937   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 NGUYỄN VĂN HẢI 1967   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 NGUYỄN VĂN AN 1977   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
12 1 NGUYỄN VĂN XUYÊN 1963   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 NGUYỄN VĂN THÀNH 1991   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 NGUYỄN CHÍ CÔNG 1996   Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
13 1 ĐẶNG VĂN CHỌN 1990   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Quới B  
  2 LÊ THỊ BÉ 15/10/1993 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Quới B  
  3 ĐẶNG THỊ TRÚC HÂN 28/03/2013 x Con Kinh ấp Mỹ Quới B  
14 1 NGUYỄN THỊ NĂM 1948 x Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Hòa x
15 1 PHAN THANH LÂM #########   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Hòa  
  2 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 26/8/1970 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Hòa  
  3 PHAN THANH NGHIỆP 27/10/1992   Con Kinh ấp Mỹ Hòa  
  4 PHAN THANH SƠN 15/2/1997   Con Kinh ấp Mỹ Hòa  
16 1 ĐÀO CÔNG TIẾN 1986   Chủ hộ Kinh ấp Mỹ Hòa  
  2 BÙI NGỌC THẢO 06/01/1990 x Vợ  Kinh ấp Mỹ Hòa  
  3 ĐÀO NGỌC NGÂN 10/08/2009 x Con Kinh ấp Mỹ Hòa  
  4 ĐÀO NGỌC HIẾU 20/8/2012 x Con Kinh ấp Mỹ Hòa  
  5 ĐÀO NGỌC TRÂN 16/01/2015 x Con Kinh ấp Mỹ Hòa  


      Tổng số 106 hộ nghèo (Trong đó N1: 100 hộ, N2: 6 hộ)   

      Tải danh sách đầy đủ Tại đây
Đang online: 1
Hôm nay: 495
Đã truy cập: 61892
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.