Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo 139/TB-UBND 16/08/2021 Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 Thông báo
Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất 16/08/2021 Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn