Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kê hoạch Ứng dung CNTT năm 2021 2945 30/12/2020 Kê hoạch Ứng dung CNTT năm 2021
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Phụng Hiệp 14147/QĐ-UBND 11/11/2021 UBND huyện Phụng Hiệp Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Phụng Hiệp Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Phụng Hiệp
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn