Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 27/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn