Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang 01/01/0001 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 01/01/0001 bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 01/01/0001 Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
CÁC VĂN BẢN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 HUYỆN PHỤNG HIỆP 2538/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định, bản đồ, báo cáo thuyết minh, CÁC VĂN BẢN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 HUYỆN PHỤNG HIỆP
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 01/01/0001 kế hoạch sử dụng đất năm 2021
thông báo V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 04/TB-UBND 12/01/2021 UBND huyện Phụng Hiệp V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thông báo V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 700/QĐ-UBND 13/04/2021 V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2) 141/TB-UBND 15/09/2021 V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sửdụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2) V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2)
bản đồ sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022 01/01/0001 bản đồ sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2022 2642/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND huyện Phụng Hiệp Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2022
Phụ lục kèm theo Quyết định kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022 01/01/0001 Phụ lục kèm theo Quyết định kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022
danh mục sử dụng đất 2022 01/01/0001 danh mục sử dụng đất 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn