Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1. Quyết định 2642 2642/QĐ-UBND 31/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 1. Quyết định 2642
1.1 Phụ lục theo Quyết định 2642/QĐ-UBND 31/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 1.1 Phụ lục theo Quyết định 2642/QĐ-UBND
2. Quyết định 932 932/QĐ-UBND 13/05/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2. Quyết định 932
2.1 Phụ lục theo Quyết định 932 15/05/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 2.1 Phụ lục theo Quyết định 932
3. Quyết định 1154 1154/QĐ-UBND 22/06/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2) 3. Quyết định 1154
3.1 Phụ lục theo Quyết định 1154 1154QĐ-UBND 02/08/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 3.1 Phụ lục theo Quyết định 1154
4. Quyết định 1362 1362/QĐ-UBND 01/01/0001 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 3) 4. Quyết định 1362
5. Quyết định 580 580/QĐ-UBND 24/03/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc cập nhật Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 5. Quyết định 580
4.1 Phụ lục theo Quyết định 1362 02/08/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 4.1 Phụ lục theo Quyết định 1362
5.1 Phụ lục theo Quyết định 580 24/03/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 5.1 Phụ lục theo Quyết định 580
6. Quyết định 1373/QĐ-UBND 03/08/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 6. Quyết định
6.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 1373 03/08/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 6.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 1373
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn