Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cchc, chuyển đổi số 6050/QĐ-UBND 20/07/2022 Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cchc, chuyển đổi số
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộị, BHYT 7753/QĐ-UBND 12/09/2022 Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộị, BHYT
Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2019-2022. 7123/QĐ-UBND 06/09/2022 Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2019-2022.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 h 6051/QĐ-UBND 21/09/2022 Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 h
Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 5485/QĐ-UBND 04/07/2022 Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn