Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sáng ngày 15/9/2022 1/1/0001 12:00:00 AM Làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sáng ngày 15/9/2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
TÀI LIỆU HỌP SÁNG THỨ 6 NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 1/1/0001 12:00:00 AM TÀI LIỆU HỌP SÁNG THỨ 6 NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn