Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Báo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 01/01/0001 Báo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn