Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp 7353 /QĐ-UBND 13/12/2019 UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp
QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp 7323 /QĐ-UBND 09/12/2019 UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn