Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức 7376 /QĐ-UBND 18/12/2019 UBND huyện Phụng Hiệp QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn