Ủy ban MTTQVN và Đoàn thể - UBND huyện Phụng Hiệp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

1. Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Hồng Đức

    Điện thoại0903.383.585

2. Phó Chủ tịch MTTQLê Hoàng Kinh

    Điện thoại: 0939446024

    Email:  mattranphunghiep@gmail.com.vn

    Số điện thoại cơ quan:          07113.961.191Đang online: 1
Hôm nay: 427
Đã truy cập: 61824
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.