PHỤNG HIỆP TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 255 NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CỘNG ĐỒNG
Vừa qua, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Phòng tư pháp, Công an huyện Phụng Hiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

Buổi tuyên truyền có sự tham dự của 255 người đang chấp hành án treo, người cải tạo không giam giữ, thả tù trước hạn, tạm hoãn chấp hành án, tù về chưa xóa án tích...(Ảnh minh họa)  nhằm mục đích tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, hòa nhập cộng đồng và các quy định pháp luật khác, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, thông qua buổi tuyên truyền còn tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Từ đó, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn