PHỤNG HIỆP THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp – Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện vừa đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại những nơi đến, Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần đến cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự đã ngày đêm trực bảo vệ khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp đề nghị các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các chế độ chính sách cũng như bữa ăn dinh dưỡng để lực lượng làm nhiệm vụ an tâm công tác. Mong rằng, những lực lượng nơi tuyến đầu tiếp tục nổ lực cùng với huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện tại, 02 khu điểu trị F0 của huyện Phụng Hiệp đã tiếp nhận khoảng 280 bệnh nhân và gần 300 người đang cách ly tại 23 khu cách ly tập trung./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn