PHỤNG HIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CCHC
Nhằm hướng tới xây dựng Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Sáng ngày 14/7, UBND huyện Phụng Hiệp triển khai hội nghị dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình mới, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp; ông Hồ Văn Phú – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2021 chỉ số CCHC huyện Phụng Hiệp đạt thấp, đứng hàng thứ 7/8 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Nguyên nhân hạn chế được các đại biểu thẳng thắng nhìn nhận tại hội nghị là do công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; báo cáo theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính còn trễ hạn; công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm đạt thấp; việc hiện đại hóa nền hành chính không đạt mức độ cung cấp, xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời cung cấp thông tin chưa kịp thời, đầy đủ trên cổng thông tin điện tử huyện; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cấp xã còn giải quyết trễ hẹn thủ tục hành chính tỷ lệ cao; công tác điều tra xã hội học về công tác CCHC chưa đạt do người dân đánh giá cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức đạt chưa cao; một hạn chế quan trọng khác là việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao còn trễ hạn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bàn huyện quan  tâm thật sự đến công tác CCHC và chuyển đổi số. Nhìn thẳng, nói thật những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời xây dựng lộ trình giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm tạo sự thân thiện, tăng sự hài lòng và giảm số lượng hồ sơ trễ hẹn cho người dân và doanh nghiệp; lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Ngoài ra, cần tổ chức họp định kỳ hàng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn