Phụng Hiệp tổng kết năm học 2021 - 2022
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp đã nổ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vừa đẩy mạnh phong trao thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học; cở sở vật chất, quy mô trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng mới đáp ứng nhu cầu học cho học sinh, đến nay huyện có 53/63 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 84,13%, đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm, chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được cũng cố vững chắt, tỷ lệ xét TN THCS đạt 100% với 2.169 học sinh, trong các kỳ thi giỏi cấp tỉnh, huyện đạt 3 giải nhất, 9 giải nhì.

Dịp này, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm học vừa qua.

          Th: Văn Minh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn