PHỤNG HIỆP: TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ ĐÔ THỊ TÂN LONG ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V
Thiết thực lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng 7/10, UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ công bố đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn đô thị loại V. Tham dự có lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo huyện Phụng Hiệp, chính quyền địa phương và gần 100 người dân xã Tân Long.

Xã Tân Long nằm phía Đông bắc của huyện Phụng Hiệp, có diện tích tự nhiên trên 22.000 Km2, gồm có 08 ấp, dân số trên 13 ngàn người. Khai thác tối đa ưu thế giao thông thủy - bộ kết hợp, xã Tân Long đã tập trung phát triển đô thị theo hướng thương mại– dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Giai đoạn 2017-2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Tân Long đạt 7,01%/năm. Với cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm 32,4%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 44,8%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 22,8%; Giá trị gia tăng thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt 128,10 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng, năm 2019 đạt 7,1 tỷ đồng. Từ đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 bằng 0,78 lần so bình quân đầu người cả nước, đạt 45,5 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân được cải thiện mọi mặt; Tỷ lệ hộ nghèo cuối 2019 giảm còn 4,21%; Xã có gần 600 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 7.700 lao động địa phương.

Việc phấn đấu xây dựng và phát triển xã Tân Long trở thành đô thị loại V là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. Đây cũng sẽ là tiền đề để Tân Long tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao hơn, nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

Dịp này, UBND huyện Phụng Hiệp đã khen thưởng cho 3 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã Tân Long đạt chuẩn đô thị loại V./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn