Phụng Hiệp kiểm tra hoạt động 15 trạm y tế lưu động điều trị F0
Sau gần 2 tuần thực hiện điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Sáng ngày 13/1/2022, ông Nguyễn Văn Vui – Bí Thư huyện ủy Phụng Hiệp cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 kiểm tra tình hình hoạt động của 15 trạm y tế lưu động tại 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn