Phụng Hiệp đối thoại với hộ dân có ảnh hưởng đến đất công trong lĩnh vực giáo dục
Ông Nguyễn Văn Vui – Bí Thư huyện ủy Phụng Hiệp cùng các ngành chuyên môn của huyện vừa có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 2 hộ dân có ảnh hưởng đến đất công xây dựng các dự án, công trình trong lĩnh vực giáo dục.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn