PHỤNG HIỆP SIẾT CHẶT CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO VỆ VÙNG XANH
Nhằm đảm bảo hiệu quả các giải pháp bảo vệ vùng xanh, mang lại cuộc sống bình thường mới cho người dân. Sáng ngày 31/8, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp tổ chức kiểm tra các chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện.

Tại các chốt kiểm tra bảo vệ vùng xanh, ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các phương án kiểm tra người và phương tiện ra vào địa bàn. Trong đó, lưu ý các phương tiện vận tải ngoài tỉnh vào địa phương phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục, đặc biệt là giấy test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực trong 72 giờ, việc đậu đổ phương tiện phải đúng với 02 điểm tập kết do tỉnh công nhận tại bến xe thị trấn Kinh Cùng và cầu T82, thị trấn Cây Dương. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 cần tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không đúng với quy định. Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng sẵn các phương án khi được công nhận vùng xanh đến đâu phải ra sức bảo vệ tới đó.

Toàn huyện Phụng Hiệp hiện có 35 chốt bảo vệ vùng xanh, có trên 200 lực lượng tham gia bảo vệ vùng xanh, nhằm đem lại cuộc sống bình thường mới cho người dân./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn