PHỤNG HIỆP KIỂM TRA CÔNG NHẬN LIÊN XÃ VÙNG XANH
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận liên xã vùng xanh trên địa bàn huyện. Sáng 13/9, Ban chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phụng Hiệp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Phương Phú, Tân Phước Hưng và thị trấn Búng Tàu.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn