TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Sáng ngày 9/9, huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp – Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; Bí thư, ChỦ tịch 15 xã, thị trấn.

Năm 2021, thực hiện chỉ tiêu giao quân của tỉnh, huyện Phụng Hiệp gọi 230 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Giao cho 04 đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 10 thanh niên; Sư đoàn BB330 135 thanh niên; Lữ 29 Thông tin 50 thanh niên và Công an tỉnh 35 thanh niên.

Dự kiến chỉ tiêu giao quân năm 2022 của huyện Phụng Hiệp là 260 thanh niên, gồm có Bộ Quốc phòng 200 thanh niên và Bộ Công an 60 thanh niên. Xem đây là một nhiệm vụ Chính trị trọng tâm, là chỉ tiêu đầu tiên trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện.

Kết thúc hội nghị tổng kết, Ban tổ chức đã trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và 69 cá nhân đã có thanh tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn