PHỤNG HIỆP TỔ CHỨC DIỄN TẬP THỬ (LẦN 01) KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2022
Sáng ngày 4/8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp tổ chức diễn tập thử (lần 1) vận hành cơ chế khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022.

Cuộc diễn tập được chia thành 03 giai đoạn: Giai đoạn 01 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 02 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 03 thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thử lần này có ý nghĩa quan trọng để các vai diễn luyện tập cũng như điều chỉnh những hạn chế, thiếu xót của mình, tạo tiền đề cho lần diễn tập thử tiếp theo và diễn tập chính thức vào cuối tháng 8 đạt hiệu quả.

Phát biểu đánh giá rút kinh nghiệm, các thành viên Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự phối hợp nhịp nhàng của từng vai diễn, có bám sát nội dung văn kiện, ý định diễn tập. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đồng chí còn chưa thuộc bài, phát biểu chưa sâu, chưa bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, thời gian diễn tập trong các cuộc họp thường kết thúc sớm hơn so với quy đình đề nghị chú ý rút kinh nghiệp trong lần diễn thử tiếp theo…

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn