PHỤNG HIỆP: LẬP CHỐT KIỂM DỊCH TRÊN TUYẾN QUẢNG LỘ
Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ngày 15/7 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phụng Hiệp quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quảng lộ Phụng Hiệp, thuộc ấp Tân Phú A1, xã Tân Phước Hưng.

Chốt kiểm dịch hoạt động siêng suốt cả ngày lẫn đêm, tham gia trực chốt từ 6 đến 7 lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thể và chính quyền địa phương có trách nhiệm cho dừng phương tiện để đo thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh khán nguyên đối với những người từ các tỉnh có dịch vào địa phận huyện Phụng Hiệp.

Tới nay, huyện Phụng Hiệp đã thành lập được 4 chốt kiểm dịch tại cầu Xẻo Su và cầu Đập Đá của xã Phương Phú; tại cầu Mười Lê và tuyến Quảng lộ Phụng Hiệp, xã Tân Phước Hưng./.

T/h Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn