BÌNH THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN TẬP TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ
Sáng ngày 15/7, xã Bình Thành tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập, ông Hồ Văn Phú – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Phụng Hiệp.

Diễn tập chiến đấu xã Bình Thành trong khu vực phòng thủ năm nay diễn ra giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh. Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm buổi diễn tập trong khu vực phòng thủ ở Bình Thành đã thành công tốt đẹp. Tạo tiền đề cho xã Hòa Mỹ và thị trấn Cây Dương tổ chức thành công diễn tập trong khu vực phòng thủ năm nay của huyện Phụng Hiệp hoàn thành đúng kế hoạch.

Phát biểu rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập, ông Hồ Văn Phú – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Phụng Hiệp cho rằng tuy hành động vay diễn của một vài đồng chí chưa bám sát vào văn kiện nhưng nhìn chung diễn tập phòng thủ xã Bình Thành diễn ra thành công, đúng với kế hoạch đề ra. Có sự quyết tâm từ kíp tập để buổi diễn tập thành công, phần trang trí đúng quy định, thuyết minh rõ ràng, dễ nghe./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn