BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHỤNG HIỆP TỔNG KẾT NĂM 2021
Cuối tuần qua, Ban CHQS huyện Phụng Hiệp triển khai hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai công tác nhiệm vụ năm 2022. Dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn