TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Sáng ngày 9/9, huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp – Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; Bí thư, ChỦ tịch 15 xã, thị trấn.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn