Sản lượng nông sản tiêu thụ tăng gấp 5 lần
Sau khi áp dụng Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình tiêu thụ nông sản ở huyện Phụng Hiệp được cải thiện đáng kể.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện nay trung bình mỗi ngày toàn huyện có khoảng 150 tấn nông sản, gồm: rau màu, trái cây được tiêu thụ, tăng gấp 5 lần so với thời điểm cách đây một tháng. Bên cạnh việc tiêu thụ thuận lợi,  giá bán các loại nông sản cũng được cải thiện. Đối với các loại rau màu, rẫy dây, giá bán hiện nay đã tăng khoảng 20-30%, riêng các loại trái cây tăng khoảng 10%. Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, sau khi các hoạt động được nới lỏng, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã có bước phục hồi rõ nét. 100% sản lượng nông sản được thu hoạch hàng ngày đều được tiêu thụ hết, nhiều loại nông sản trước đây tồn đọng, khó bán đã được thương lái thu mua.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn