PHỤNG HIỆP SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Sáng 7/9 UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số 8 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2022. Dư và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp; ông Nguyễn Hồng Đức – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành huyện và 15 xã, thị trấn.

Từ đầu năm đến 31/8/2022 kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại huyện đã tiếp nhận 10.392 hồ sơ, trong đó có 400 hồ sơ trực tuyến. Qua đó, đã giải quyết 10.237 hồ sơ, trước hạn 10.151 hồ sơ, đúng hạn 49 hồ sơ, trễ hẹn 37 hồ sơ. Cấp xã tiếp nhận được 12.829 hồ sơ, trong đó có 5.140 hồ sơ trực tuyến. Đã giải quyết 12.688 hồ sơ, trước hạn 11.969 hồ sơ, đúng hạn 564 hồ sơ, trễ hẹn 155 hồ sơ... Việc công bố, công khai thủ tục hành chính từ huyện đến xã được 428 thủ tục hành chính. Trong đó, mức độ 4 có 209 thủ tục hành chính, mức độ 3 có 54 thủ tục, mức độ 2 có 165 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính điều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Ngoài ra, huyện cũng đã sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức bên trong, loại bỏ những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số được huyện quan tâm đầu tư thực hiện tới nay đã lắp đặt Wifi cho 104/128 ấp và 2/14 chợ; tạo được 6.005/50.881 hộ có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, App Hậu Giang và Cổng dịch vụ công trực tuyến, chiếm 11,80/80% chỉ tiêu. Ngoài ra, huyện còn xây dựng thành công phòng họp không giấy từ huyện đến xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục các hạn chế yếu kém; theo dõi, nhắc nhở những cơ quan, đơn vị có hồ sơ trễ hạn, đồng thời chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn do lỗi tác nghiệp, hệ thống, kịp thời báo cáo những lỗi phần mềm để khắc phục sửa chữa. Cơ quan, đơn vị nào có hồ sơ trễ hạn phải kịp thời xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với hồ sơ trễ hạn. Coi kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo trong đánh giá chỉ số CCHC. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Kiện toàn, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mang tính chuyên nghiệp, có tâm huyết, có trách nhiệm./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn