PHỤNG HIỆP NHIỀU HTX ĐẠT DOANH THU TRÊN 1 TỶ ĐỒNG/NĂM
Ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp vừa kiểm tra thực tế tại một số địa phương nhằm đánh giá hiệu quả Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Năm 2021, kinh tế sản xuất tập thể trên địa bàn huyện Phụng Hiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với việc đầu tư đúng hướng nhiều mô hình của hợp tác xã (HTX) vẫn đảm bảo đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, như HTX dưa lưới Thuận Phát, xã Bình Thành; HTX 9 Em Ba, xã Long Thạnh, HTX Kỳ Như, xã Thạnh Hòa, HTX khóm MD2 Bảo Long – Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình…Toàn huyện Phụng Hiệp hiện nay đã thành lập được 45 HTX, tăng 01 HTX so năm 2020 và 185 tổ kinh tế hợp tác, với tổng diện tích hơn 7.550 ha, chiếm 19,4% đất nông nghiệp, tăng 487 ha so năm 2020, góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng hơn 1.000 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, tăng 47 mô hình so với năm 2020. Trong đó, có 110 mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuổi giá trị.

Phát biểu tại những nơi đến, ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các HTX cũng như các mô hình phát triển kinh tế, góp phần cùng với huyện xây dựng được 17 sản phẩm đặc trưng OCOP từ sản phẩm cá Thát Lát, rượu Lão Tửu, trà Mãng cầu, trong đó 04 sản phẩm đạt 3 sao và 13 sản phẩm đạt 4 sao…Đây sẽ đoàn bẩy để huyện hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và du lịch trong thời gian tới./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn