PHỤNG HIỆP GIÚP NHÀ VƯỜN TIÊU THỤ GẦN 7 TẤN NHÃN IDO
Nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản đã đến ngày thu hoạch, mới đây Bưu điện tỉnh Hậu Giang và Bưu điện huyện Phụng Hiệp đã tổ chức thu mua gần 7 tấn nhãn Ido cho bà con nhà vườn xã Thạnh Hòa.

Theo đó, trong hai ngày 4 và ngày 5/8 ngành Bưu điện tỉnh Hậu Giang và huyện Phụng Hiệp đã tiêu thụ gần 7 tấn nhãn Ido cho bà con nhà vườn tại ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, với giá thu mua tại vườn là 10.000 đồng/kg. Với giá bán và năng suất 3 tấn/công như hiện nay, trừ hết các khoảng chi phí nhà vườn trồng nhãn lời nhuận từ 8 – 10 triệu đồng/công.

Theo ngành Bưu điện tỉnh cho biết, nếu đầu ra nơi liên kết tiêu thụ được ổn định thì đơn vị sẽ tiếp tục giúp bà con nhà vườn tiêu thụ nhãn trong những ngày tới./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn