Năm 2021 Phụng Hiệp Cần 56,8 Tỷ Đồng Thực Hiện Đề Án Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Gắn Với Du Lịch Giai Đoạn 2021-2025
Huyện Ủy Phụng Hiệp đã xây dựng và ban hành đề án số 01-ĐA/HU ngày 02/02/2021 về việc “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 20230”. Theo đề án thì năm 2021 huyện xây dựng kế hoạch cần huy động vốn 56,8 tỷ đồng triển khai công trình phần việc cụ thể.

Trong đó ưu tiên 28 tỷ đồng từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, xây dựng và sữa chữa các cống bơm, nạo vét các kênh thủy lợi kết hợp giao thông như xây dựng mới, mở rộng nâng cấp các tuyến đường từ 2-3,5m các xã, thị trấn: Thạnh hòa, Long Thạnh, Tân Long, Phương Bình, thị trấn Cây Dương, với chiều dài 34,3 km để phục vụ sản xuất vận chuyển hàng hóa và du lịch. Riêng nguồn vốn còn lại 28,6 tỷ đồng huyện tập trung: Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất cơ cấu cây trồng vật nuôi xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ: mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước; áp dụng quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn xây dựng 5-7 sản phẩm đat OCOP và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa hỗ trợ HTX xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Vietgap, GlobalGap ...;

Theo đó huyện có kế hoạch mở rộng điểm tham quan du lịch Bamboo Graden Vườn tre, xây dựng điểm dừng chân tham quan làng cá thác lác kết hợp mua sắm quà tặng du lịch từ các sản phẩm OCOP, xây dựng cảnh quan tuyên đường vào khu du lịch Mùa Xuân, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, phát triển du lịch điểm cây di sản Lộc Vừng xã Long Thạnh... Được biết trong tổng kinh phí 56,8 tỷ huy động năm 2021 huyện xây dựng kế hoạch thực hiện đề án Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025. Vốn Trung ương hỗ trợ 37,7 tỷ đồng (66%) huy động vốn dân 12,4 tỷ đồng (21%), còn lại ngân sách địa phương và vốn lồng ghép từ các chương trình khác.

Để thực hiện đề án huyện tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, bố trí nguồn nhân lực học tập, tham quan những nơi phát triển nông nghiệp gắn với du lịch đúc kết kinh nghiêm, đồng thời kết hợp chuyển đổi lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực dịch vụ, du lịch...

T/h Thanh Trúc

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn