Huyện Phụng Hiệp: Thương mại - dịch vụ tháng 10 tăng 21% so với tháng 9
Theo thống kê của ngành chuyên môn, huyện Phụng Hiệp có 7.468 hộ kinh doanh, đến nay đã có hơn 95% số hộ tái sản xuất. Qua đó, thúc đẩy lĩnh vực thương mại - dịch vụ của huyện trong tháng 10-2021 ước đạt 465 tỉ đồng, tăng 81 tỉ đồng, tương đương tăng 21% so với tháng 9-2021 và tăng gần 2% so với tháng 10-2020

Trong đó, những ngành nghề tăng trưởng mạnh nhất là: dịch vụ, lưu trú và ăn uống, với tỷ lệ tăng trưởng từ 50-200% so với tháng 9. Nguyên nhân là do các quy định phòng, chống dịch được nới lỏng, người dân đã tái sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn