Huyện Phụng Hiệp: Hơn 7,5 tỉ đồng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao an toàn, hữu cơ
Huyện Phụng Hiệp chọn 11 mô hình tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị trên các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, gắn với du lịch trong năm 2022.

Cụ thể, “Mô hình sản xuất lúa an toàn hướng đến hữu cơ kết hợp sinh thái gắn với du lịch”; Mô hình sản xuất lúa mùa kết hợp nuôi thủy sản; Mô hình “Trồng rau an toàn trong nhà lưới sử dụng hệ thống cảm biến”; Mô hình “Trồng nấm rơm an toàn trong nhà”; Mô hình “Sản xuất cây sương sáo tập trung theo hướng hữu cơ, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ nông sản”; Mô hình sản xuất hoa kiểng gắn với du lịch sinh thái; Mô hình trồng vú sữa hoàng kim gắn với du lịch; Mô hình sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với biến đổi khí hậu trong vườn cây ăn trái; Mô hình trồng dừa kết hợp nuôi thủy sản gắn với du lịch sinh thái; Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm; Mô hình nuôi động vật rừng... với tổng kinh phí trên 7,5 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước trên 4 tỉ đồng, Nhân dân đối ứng trên 3,5 tỉ đồng.

Để xây dựng các mô hình, các điểm tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp trên địa bàn, năm 2022, huyện Phụng Hiệp ưu tiên vốn 1,2 tỉ đồng cho công tác tập huấn “Tiến bộ kỹ thuật quản lý chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng trừ bệnh gây hại”; nâng cao năng lực sản xuất cho hộ dân việc cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện phát triển vùng sản xuất tập trung, liên kết tiêu thụ nông sản gắn với du lịch; tư vấn - đào tạo; kiểm nghiệm và đánh giá - chứng nhận các tiêu chuẩn hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP; tư vấn - đào tạo, kiểm nghiệm và đánh giá - chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP; tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng tiến bộ kỹ thuật cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

THANH TRÚC

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn