Huyện Phụng Hiệp: Hơn 1.800 tấn thủy sản, vật nuôi còn tồn đọng
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, sản lượng thủy sản của huyện còn tồn đọng là 1.849,7 tấn các loại. Trong đó, cá tra là 1.377 tấn (có 25 tấn cá tra giống), cá thát lát 406 tấn, cá bông lau là 36 tấn, 10 tấn cá rô, lươn là 2,4 tấn... Tất cả đều trong tình trạng không có thương lái mua hoặc có thương lái mua nhưng ở ngoài tỉnh không đến được.

Với sản lượng nông sản này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã gửi báo cáo lên tỉnh, kiến nghị các sở, ngành tỉnh, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức đến thu mua nông sản cho người dân trên địa bàn huyện. Tính đến nay, huyện đã tổ chức được một số chủ thể thu gom và cung ứng nông sản với các loại như chanh không hạt, đu đủ; cam, trứng vịt... Hướng tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng thu gom làm đầu mối để hỗ trợ cho người dân ký kết với doanh nghiệp, thương lái.

TRÚC LINH - Nguồn Báo Hậu Giang

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn