Huyện Phụng Hiệp: Củng cố, nâng chất tổ hợp tác, hợp tác xã
Mới đây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo huyện Phụng Hiệp, hiện trên địa bàn huyện có 233 tổ hợp tác, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, với 6.552 thành viên, vốn hoạt động trên 3,6 tỉ đồng và diện tích sản xuất trên 6.800ha; 44 hợp tác xã, trong đó có 41 hợp tác xã nông nghiệp, 3 hợp tác xã phi nông nghiệp. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nhiều hợp tác xã thời gian qua đều gặp khó khăn chung, do: trình độ, năng lực quản lý của ban quản trị hợp tác xã còn yếu, đa phần lớn tuổi, liên kết trong sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, các sản phẩm chưa được đóng gói bao bì hoàn chỉnh. Để hỗ trợ các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện phát triển, thời gian qua huyện đã hỗ trợ đầu tư cho 6 hợp tác xã về kho, bãi, đường, điện, lộ giao thông nội đồng… với tổng vốn đầu tư trên 3,8 tỉ đồng. Tính đến nay, huyện Phụng Hiệp có 12 sản phẩm đạt OCOP.

Để các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện phát triển, theo định hướng thời gian tới, huyện sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh trong việc đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng trên cây trồng, vật nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho các tổ hợp tác và hợp tác xã. Đặc biệt, công tác xây dựng quy trình, xác định mã vùng trồng trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn