Giải ngân cho 12 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Ngày 27-6, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp đã giải ngân cho 12 khách hàng vay vốn là đối tượng đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc đợt 1, với số tiền trên 231 triệu đồng.

Dự kiến đợt 2 trong tháng 7 này sẽ tiếp tục giải ngân cho 12 khách hàng với số tiền trên 231 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã giải ngân cho vay xuất khẩu lao động được 36 khách hàng, số tiền giải ngân trên 1,8 tỉ đồng. Nâng tổng dư nợ cho vay xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện đến nay đạt trên 2,1 tỉ đồng, với 47 khách hàng còn dư nợ.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp trên 657,7 tỉ đồng, với 20.242 khách hàng còn dư nợ. Hiện nay, phòng giao dịch đang tập trung giải ngân vốn cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời thường xuyên quan tâm đến việc cùng đồng hành với các tổ tiết kiệm và vay vốn, người vay vốn, để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, ngày càng phát huy hiệu quả.

Tin, ảnh: T.XOÀN - Nguồn Báo Hậu Giang

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn