Huyện Phụng Hiệp có 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu
Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp hiện có 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu. Cụ thể, đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 16 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc với diện tích 179,21ha/265 hộ với 5 loại cây trồng gồm: mít Thái, nhãn Ido, xoài (Đài Loan), dưa hấu, sương sáo. Ngoài ra, địa phương được Cục Bảo vệ thực vật cấp 2 mã số vùng trồng chanh không hạt đủ điều kiện xuất sang châu Âu, với diện tích 46,6ha/5 hộ, sản lượng đạt 1.398,6 tấn/năm.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn