PHỤNG HIỆP CÓ THÊM 2 SẢN PHẨM ĐẠT OCOP
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phụng Hiệp vừa thẩm định đánh giá, phân hạng cho 3 sản phẩm, gổm có: sản phẩm cá sặc rằn một nắng của hợp tác xã Kỳ Như, xã Thạnh Hòa; trà mãng cầu xiêm sợi – Hồng Đoan và trà mãng cầu xiêm túi lọc – Hồng Đoan của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Điều, thị trấn Cây Dương
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn