PHỤNG HIỆP KIỂM TRA KINH TẾ, XÃ HỘI XÃ PHƯƠNG PHÚ
Sáng ngày 17/1, ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp, cùng các ban xây dựng Đảng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phương Phú nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai công tác năm 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn