TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI – HĐND HUYỆN PHỤNG HIỆP, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều quyết sách quan trọng xây dựng và phát triển địa phương, như quyết toán ngân sách năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025; nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2021; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, cùng nhiều chính sách quan trọng khác…

Đây được xem là bước khởi đầu thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều khởi sắc, hứa hẹn tăng chất lượng, nâng cao hiệu quả, phát huy cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước nhân dân./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn