PHỤNG HIỆP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ ẤP MỸ THẠNH
Sáng 2/8, ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công đại hội chi bộ, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là điểm chỉ đạo nhằm đánh giá rút kính nghiệm trong toàn huyện

Chi bộ ấp Mỹ Thạnh có 27 đảng viên hàng năm luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Qua đánh giá, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đặt trên 90% trở lên, 04 năm liền được Đảng ủy xã xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định với 475ha mía, năng suất bình quân 120 tấn/hả, đạt 100% kế hoạch; củng cố và nhân rộng 01 tổ kinh tế hợp tác và 01 câu lạc Bộ làm ăn hiệu quả, đồng thời cho ra mắt 01 tổ hợp tác kinh tế làm vườn, cho thu nhập từ vài chục đến 100 triệu đồng/mô hình/năm; giao thông thủy lợi đã vận động xây dựng 03 cây cầu giao thông nông thôn, làm kè sinh thái chống sạt lở tuyến kênh Xáng Búng Tàu chiều dài 2,5 cây số. Về văn hóa - xã hội đã xây dựng tuyến đường đẹp dài 2,7km, vận động người dân xây dựng cảnh quang môi trường, hàng năm qua bình xét được trên công nhận gia đình văn hóa đạt 481/526 hộ, đạt trên 91%; vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện hàng năm đạt trên 93%, công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, vận động các biện pháp tránh thai đạt 100% chỉ tiêu, hộ nghèo giảm 42 hộ xuống còn 14,06%. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt, 2 năm qua ấp Mỹ Thạnh đều được trên công nhận đạt tiêu chí 03 không, không tội phạm, không mà túy và không mại dâm...

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở để Chi bộ ấp Mỹ Thạnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sản xuất chuyên canh theo chuỗi giá trị; thực hiện tốt chỉnh sách an sinh phúc lợi xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả, nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 5 đồng chí, ông Nguyễn Văn Việt tái đắc cử Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, nhiệm kỳ 2022-2025./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn