PHÁT HUY VAI TRÒ CẤP ỦY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19
Đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị và người dân trong việc tăng cường các giải pháp phòng, chống cũng như bảo đảm triển khai hiệu quả mục tiêu kép. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên chính là một trong những “chìa khóa” quan trọng hàng đầu. Toàn hệ thống Chính trị Hậu Giang tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Tất cả, đồng lòng quyết tâm sớm đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân.

Quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” các cấp, các ngành cho đến tận cơ sở đồng loạt lên phương án loại sạch covid ra khỏi cộng đồng, đảm bảo sinh kế cho nhân dân. Huyện Phụng Hiệp có địa bàn rộng nhất tỉnh, do vậy ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Giao nhiệm vụ trực tiếp cho Bí thư các xã, thị trấn theo dõi sát tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, điểm sáng là hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, tiêu thụ hơn 45 tấn lúa; trên 900 tấn trái cây;  280 tấn rau màu; 350 tấn thủy sản… đảm bảo hơn 85% nông sản có đầu ra ổn định. Ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp nói:“Chúng tôi trong thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo từng địa phương cụ thể, xã nào tập trung quyết liệt, xã nào là phải viện trợ; rồi các ban ngành, đoàn thể tập trung là ai lo phòng chống dịch, ai lo công tác hậu cần, ai lo cho cuộc sống nhân dân, rồi đảm bảo các chốt trực như thế nào, sao cho đảm bảo từng địa bàn đến ngày 25/8 thì các địa phương sẽ sạch. Ngay bây giờ, chúng tôi tập trung mấy ngày vàng còn lại để làm sao quyết liệt theo sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh”.

Xác định vai trò quan trọng của người đứng đầu Cấp ủy trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp đã có những chỉ đạo kịp thời, chống dịch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt luôn “đi trước chặn đầu” không chạy theo dịch bệnh mà dựa trên nguyên tắc 16+ và T+1 của Tỉnh ủy; Huyện ủy Phụng Hiệp đã chủ động nguồn lực, trang thiết bị y tế, cơ sở cách ly, và cơ sở điều trị bệnh. Ngoài ra, công tác thiết lập và bảo vệ vùng xanh đã và đang được từng cấp ủy Đảng khẩn trương thực hiện với quyết tâm sức khỏe người dân là trước hết và trên hết. Ông Phạm Trường Giang – Bí thư Đảng ủy xã Phụng Hiệp cho biết: “Xã Phụng Hiệp là một trong những địa phương trong huyện đăng ký xây dựng vùng xanh nên Đảng ủy xã xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, do đó cần phải quyết tâm thực hiện có hiệu quả. Từ đó, việc lên phương án xây dựng và bảo vệ vùng xanh được chúng tôi phân công cụ thể cho từng đồng chí, đồng thời hỗ trợ việc thu hoạch và tiêu thụ hàng háo nông sản cho người dân. Đối với các chốt bảo vệ vùng xanh phải đảm bảo trực 24/24, đồng thời hỗ trợ người dân mua sắm các hàng hóa thiết yếu khi cần”.

 Toàn hệ thống chính trị Hậu Giang “kích hoạt” với tinh thần không ai ở ngoài cuộc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp, ngành và người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Luôn đi trước đón đầu, nhờ vậy, các nội dung cần nắm bắt được quán triệt đúng người, đúng phần việc. Từ đó, việc triển khai được sâu sát, các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch đều được phổ biến kịp thời, thường xuyên. Công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng cũng vì vậy đạt hiệu quả cao. Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang nhấn mạnh: “Toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chế độ chính sách với người dân. Quán triệt chủ trương của Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh trong tình hình mới.

Có thể nói, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng đã nỗ lực tối đa, phát huy vai trò để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình. Từ thực tiễn, các cấp ủy cơ sở đã có những giải pháp sáng tạo, phù hợp thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, sự gương mẫu, đi đầu của các cấp ủy viên trong công tác phòng, chống dịch chính là tấm gương để người dân noi theo, từ đó, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn