Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp HĐND giữa năm
Sáng ngày 11/5, thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch kỳ họp lần này, HĐND huyện Phụng Hiệp sẽ thông qua 8 báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về Kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo  tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Song song đó kỳ họp dự kiến cũng sẽ thông qua 4 tờ trình và 2 báo cáo của hai ban kinh tế- xã hội HĐND huyện và Ban pháp chế HĐND huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Hồng Đức, Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp yêu cầu các phòng, ban, ngành và địa phương cần tập trung gởi các báo cáo đúng thời gian để HĐND huyện tổng hợp, thẩm định và trình kỳ họp. Dự kiến kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2022 sẽ diễn ra vào ngày 16-17/6/2022.

Duy Khánh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn