CỬ TRI KIẾN NGHỊ NÂNG CẤP CẦU, LỘ GTNT XUỐNG CẤP
Sáng ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp cùng Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Phụng Hiệp (sau kỳ họp giữa năm 2022), nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại đây, bà con cử tri xã Phụng Hiệp đã nêu lên nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề an sinh xã hội như: cầu, lộ GTNT xuống cấp, nâng cấp công trình thủy lợi, đầu tư lưới điện mới, hỗ trợ chế độ cho cán bộ bán chuyên trách và dân chánh ấp, ổn định giá cả hàng hóa nông sản và giá cả vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị xem xét hỗ trợ chế độ vợ liệt sĩ khi tái giá, cán bộ hưu trí tuổi ngoài 80 nhưng không được hưởng chế độ người cao tuổi, tình trạng cò lúa còn gây khó dễ cho bà con nông dân đề nghị xem xét giải quyết.

Những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã được chính quyền địa phương, cùng các ngành chuyên môn trả lời thỏa đáng cho bà con cử tri. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết được đại biểu HĐND 3 cấp trình lên cấp trên xem xét giải quyết./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn