ĐỔI MỚI NỘI DUNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI
Sáng 21/9, Bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban tuyên giáo Trung ương dẫn đoàn khảo sát của Trung ương tiến hành khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới tại huyện Phụng Hiệp. Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Lê Công Lý - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp.

Qua 5 năm, thực hiện triển khai chỉ thị 07 trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền thông tin cơ sở trong tình hình mới. Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác thông tin cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 báo cáo viên và hơn 2.100 tuyên truyền viên các cấp. 100% xã, phường, thị trấn có cán bộ thư viện và cán bộ quản lý Đài truyền thanh, hơn 1.000 tuyên truyền pháp luật cấp xã và gần 2600 cộng tác viên dư luận xã hội.

Tỉnh duy trì và đưa vào sử dụng công cụ tương tác trực tiếp giữa người dân với chính quyền, giúp người dân trong tỉnh phản ánh về các lĩnh vực. Đặc biệt năm 2020, tỉnh triển khai hoạt động giám sát, điều hành đô thị thông minh IOC. Từ đây, cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của  người dân nhiều hơn trong triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở đến địa phương.

Tỉnh đưa vào vận hành nâng cấp cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với 55 thành phần, khoảng 8.900 lượt truy cập hàng ngày. Đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, App Hậu Giang. Phối hợp với các nhà mạng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đế với người dân.

Bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, Tỉnh đầu tư hơn 575 tỷ đồng cho các dự án lĩnh vực văn hóa. Đầu tư, hỗ trợ 73 cụm loa không dây kỹ thuật số cho 40 xã, vùng nông thôn với kinh phí 400 triệu đồng.

Nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thông tin của nhân dân, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đài phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang mở nhiều chuyên đề, chuyên mục kịp thời thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đến nay có 100% xã, phường, thị trấn đều có phòng đọc sách hoặc thư viện theo quy định. Tỉnh xây dựng 670 tủ sách pháp luật, 40 kệ sách pháp luật ở ấp, khu vực để giúp người dân tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật dễ dàng hơn.

Xác định công tác tuyên truyền là vấn đề quan trọng giúp nâng cao ý thức của người dân. Thời gian qua, huyện Phụng Hiệp có nhiều hình thức đa dang như mô hình khéo trong quản lý, điều hành lĩnh vực truyền thanh; mô hình 3 trong 1 quản lý thười gian sử dụng hiệu quả; mô hình tuyên truyền liên ấp, liên tổ bằng hệ thống không dây,.. góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước đến với người dân và đi vào đời sống một cách hiệu quả.

Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy , Ông Lê Công Lý điểm lại những thành tựu đáng ghi nhận mà tỉnh Hậu Giang đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07. Ông nêu lên những khó khăn mà tỉnh gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin ở cơ sở để đáp ứng với tình hình mới hiện nay.

Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, Bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá những kết quả nổi bật của tỉnh Hậu Giang trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07, đặc biệt là những mô hình, cách làm hay và kinh nghiệm triển khai của Hậu Giang sẽ giúp Ban Chỉ đạo có thêm thông tin để hoàn thiện báo cáo sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị. Nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 thực sự đi vào cuộc sống tại các địa phương. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần có thêm các cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin cơ sở phát triển hơn nữa./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn