LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021) điều chỉnh lần 8

THỨ HAI (11/10):

 - 6 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Sau đó nghe Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Điểm tại Huyện ủy (Theo lịch HU). Đ/c Quốc CVP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phương Phú năm 2021 (Tập thử). Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Phú. Đ/c Bé Hai VP. ĐÌNH HỌP

 - 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII”. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Theo lịch HU).

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận và Lê Như Lê: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- 17 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với BCĐ tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; (Thành phần cấp xã do BCĐ xã, thị trấn mời gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND và một số thành viên họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã và chịu trách nhiệm kết nối hệ thống). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyệnĐ/c Quốc, Đ/c Đệ VP. (Theo lịch UBND tỉnh).

 THỨ BA (12/10): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phương Phú năm 2021 (Chính thức). Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Phú. Đ/c Bé Hai VP. ĐÌNH HỌP

- 8 giờ 00’ Chủ tịch: Dự với Phòng Nội vụ về quy trình bổ nhiệm lãnh đạo. Điểm tại phòng họp HĐND huyện.

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Họp nghe các xã, thị trấn báo cáo về quản người cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung. Mời lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế huyện; cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (phụ trách quản lý khu cách ly). (Giao các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo của đơn vị mình). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Quốc, Tín VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết công tác tiêm vắc xin, triển khai Kế hoạch đến cuối năm 2021 của tỉnh. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đệ VP.

THỨ  TƯ  (13/10):   

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Phước Hưng năm 2021 (Tập thử). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng. Đ/c Bé Hai VP.

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

 - 15 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

THỨ NĂM  (14/10): 

 - 6 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 thuộc đối tượng cán bộ Tỉnh ủy quản lý. Điểm tại Khoa Nội I, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT huyện, phòng giao dịch NHCSXH huyện (Giao NHCSXH huyện chuẩn bị tài liệu, nội dung và hậu cần). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đệ VP.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự và tiếp Đoàn kiểm tra kết quả xây dựng danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2021 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đối với thị trấn Kinh Cùng. Mời Ủy ban MTTQ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng TNMT, Phòng LĐTBXH, Ban QLDA, Phòng VHTT, Đài Truyền thanh, Trung tâm VHTT-TT, Phòng TCK cùng dự (Giao Phòng VHTT phối hợp UBND thị trấn Kinh Cùng chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng. Đ/c Đệ VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lể Như Lê (Ủy quyền lãnh đạo Phòng TNMT): Dự họp với Sở TNMT về góp ý nội dung tham mưu UBND tỉnh đề xuất phương án, giải pháp huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực của Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm theo Công văn số 6121/VPCP-NN ngày 02/9/2021 và Công văn số 6180/VPCP-NN ngày 03/9/2021 của Văn phòng Chính phủ. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

  THỨ SÁU  (15/10): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Phước Hưng năm 2021 (Chính thức). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng. Đ/c Bé Hai VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên hội đồng theo quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện gồm các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng LĐTBXH, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục thuế khu vực III, Bảo hiểm xã hội huyện; cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách do phòng LĐTBXH thông báo. (Giao Chi cục thuế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Mời Trưởng Công an huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.đ/c Bé Hai VP. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Họp trực tuyến với đơn vị tư vấn và lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Mời Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng VHTT, Ban QLDA, Công an, Quân sự; cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Đi kiểm tra công tác tiêm ngừa vacxin trên địa bàn.

13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận (Ủy quyền Trưởng phòng VHTT): Dự Họp Đoàn kiểm tra công nhận các danh hiệu văn hóa của Phòng trào "TDĐKXDĐSVH" huyện. Điểm tại Phòng họp Phòng VHTT huyện.

THỨ BẢY  (16/10): 

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: dự Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng VHTT, Công an huyện, Đài Truyền thanh huyện.  Thành phần dự cấp xã họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã (do UBND xã, thị trấn mời và chịu trách nhiệm kết nối hệ thống họp trực tuyến của tỉnh). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Đệ VP.

 Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn