Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 16 - 20/5/2022 (Điều chỉnh lần 6)

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 16 - 20/5/2022

-----

Thứ Hai, ngày 16/5/2022

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, làm việc với tập thể Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Khoa và đại diện một số viên chức của Trung tâm Y tế huyện, các Trưởng trạm Y tế, Phòng khám khu vực trên địa bàn huyện nghe báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của ngành thời gian qua. Mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự. Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung báo cáo và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế cơ sở 2 (thay thư mời).

Thứ Ba, ngày 17/5/2022

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Lễ công nhận xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa bàn dân cư”. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa Mỹ.

Thứ Tư, ngày 18/5/2022

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Điểm cầu cấp huyện: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (đối với các đồng chí là bí thư đảng ủy xã, thị trấn thì dự tại điểm cầu cấp xã); thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng, ngành và đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).Tài liệu được gửi trên mail công vụ của từng đồng chí và của các cơ quan, đơn vị.

Điểm cầu cấp xã: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn cùng dự.

 - Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tọa đàm học tập và làm theo Bác. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW huyện; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư thường trực và cán bộ Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Huyện ủy (thay thư mời).

- Thường trực Huyện ủy: 16 giờ 30, họp Thường trực Huyện ủy. Mời Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng dự. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy (thay thư mời). ĐÌNH HỌP.

Thứ Năm, ngày 19/5/2022

- Bí thư: 7 giờ, dự Lễ dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

9 giờ, dự Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phó Bí thư Thường trực: 6 giờ 30, dự Lễ dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn cùng dự. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Điểm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ của Huyện ủy (thay thư mời).

7 giờ 30, dự khai mạc Hội thi “Duyên dáng Nữ công” Miền Phụng Hiệp năm 2022. Điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện.

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 14 giờ, dự Hội nghị giao ban toàn quốc trực tuyến đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm cầu cấp huyện: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (đối với các đồng chí là bí thư đảng ủy xã, thị trấn thì dự tại điểm cầu cấp xã); lãnh đạo cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; bí thư các đảng bộ, chi bộ ngành huyện cùng dự (riêng bí thư chi bộ các trường THPT dự tại điểm cầu cấp xã). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời). Tài liệu được gửi trên mail công vụ của từng đồng chí và của các cơ quan, đơn vị.

Điểm cầu cấp xã: Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; cán bộ Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy cùng dự.

Thứ Sáu, ngày 20/5/2022

 - Bí thư: 7 giờ 30, đi thăm làng thí điểm Nông thôn mới Saemaul - Tân Quới Lộ, xã Bình Thành. Mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Bình Thành cùng dự. Điểm tập trung tại UBND xã (thay thư mời).

- Phó Bí thư Thường trực: 7 giờ 30, dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2016. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- Bí thư và Phó Bí thư Thường trực: 13 giờ 30, tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra số 18 của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 11/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉn Hậu Giang” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

* Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy trên Cổng thông tin điện tử của huyện và app Hậu Giang. Đối với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các tài liệu của Huyện ủy gửi trên mail công vụ (không gửi văn bản giấy).

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn