LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 07/02/2022 ĐẾN NGÀY 11/02/2022) điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (07/02):

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Mời Thường trực: Huyện ủy - HĐND - Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đại diện Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.  Điểm tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện. Đ/c Liêm VP.

- 8 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự họp báo sau Tết với Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Mời đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chi nhánh Điện lực, Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Huyện ủy (Theo lịch HU).Đ/c Đệ VP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự họp báo sau Tết với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA (08/02): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Bí thư Huyện ủy thăm đồng và kiểm tra tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trạm Thủy lợi huyện, Trạm Khuyến nông huyện (Giao Phòng Nông nghiệp chọn địa điểm và mời thành phần có liên quan cùng đi). Điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy (Theo lịch HU). Đ/c Liêm VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp với Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 01 năm 2022. Điểm tại Phòng họp HĐND huyện.

- 15 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp Thường trực UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

THỨ TƯ (09/02):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Cùng với Bí thư Huyện ủy đi thăm các hợp tác xã và cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Điểm tập trung tại Huyện ủy (Theo lịch HU).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Điểm tại Phòng họp Hội đồng nhân dân huyện. Đ/c Tín PCVP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan. (Cả ngày)

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức học trực tiếp tại các điểm trường. Mời đại diện lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tập trung tại UBND huyện (Cả ngày).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc với Ban Chỉ huy quân sự huyện nghe báo cáo công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2022. Mời Trưởng Công an, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Y tế, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM huyện cùng dự. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Giao BCH Quân sự chuẩn bị nội dung). Đ/c Tròn VP.

THỨ NĂM (10/02):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp xét nâng lương trước hạn năm 2022. Mời Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng GD&ĐT, Chủ tịch LĐLĐ huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.(Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2022 của UBND tỉnh và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí là Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Công an huyện, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các đơn vị gồm: Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp, Chi cục Thuế Khu vực III, Chi cục Thống kê, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đài Truyền thanh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c  Đệ VP.

- 14 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: dự Lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: tiếp Đoàn khách của Trường Đại học Cần Thơ và một số doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Mời Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy(Theo lịch HU).

THỨ SÁU (11/02):

- 9 giờ, Chủ tịch: Dự họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Tập trung trước 8 giờ để xét nghiệm nhanh Covid – 19).

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp với Sở Công Thương về  triển khai Quyết định số 600/QĐ-UB ngày 31/12/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Công Thương. Đ/c Liêm VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Họp cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện huyện. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn