LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 24/9/2021 (Điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI (20/9):

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp tập thể thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Quốc CVP.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

 - 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khảo sát địa điểm bố trí người lao động của Công ty TNHH MTV Bê tông Hamaco Hậu Giang tại Khu dân cư - thương mại - dịch vụ đa chức năng Minh Trí tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại Khu dân cư - thương mại - dịch vụ đa chức năng Minh Trí (xã Long Thạnh).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự trao quà trung thu cho trẻ em nghèo, khó khăn nhân dịp tết Trung thu năm 2021. Điểm tại xã Bình Thành. (Giao Phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung).

 THỨ BA (21/9): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Huyện ủy.

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận và Lê Như Lê: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc với Công ty cổ phần cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND. Đ/c Liêm VP.

THỨ  TƯ  (22/9):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Không Dận và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Họp trực tuyến với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và XH, Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Y tế huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Liêm VP.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM  (23/9): 

- 7 giờ 00’ Chủ tịch: Dự họp xét duyệt NVQS lần 1 trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Mời thành viên Hội đồng NVQS huyện thuộc các đơn vị: Ban CHQS huyện; Công an huyện; Văn phòng HĐND-UBND; Trung tâm Y tế; phòng GĐ&ĐT; phòng Tư pháp; phòng VHTT; phòng Nội vụ; Ban Tổ chức; UBMTTQVN; Hội CCB; Huyện Đoàn. Điểm tại Phòng họp Ban CHQS huyện. Đ/c Bé Hai VP.

 - 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

 - 14 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với BCĐ tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; (Thành phần cấp xã do BCĐ xã, thị trấn mời gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND và một số thành viên họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã và chịu trách nhiệm kết nối hệ thống). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyệnĐ/c Quốc, Đ/c Đệ VP. (Theo lịch UBND tỉnh).

  THỨ SÁU  (24/9): 

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. Đ/c Quốc CVP.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn