LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 21/6 ĐẾN 25/6/2021 điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (21/6):

- 6 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại UBND huyện (theo lịch Huyện ủy)

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai Chương trình công tác quý III/2021. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; đại diện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Chi cục Thống kê, Văn phòng HĐND - UBND huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Kiểm tra tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Tân Bình và thị trấn Kinh Cùng. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Tân Bình và thị trấn Kinh Cùng cùng đi.

.- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Sở TNMT về rà soát các danh mục bán đấu giá đất trên địa bàn huyện. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp Sở TNMT.

.- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự gặp mặt lãnh đạo, viên chức Đài Truyền thanh huyện nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021). Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT huyện cùng dự. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện.

 THỨ BA (22/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Phụng Hiệp về thẩm định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Mời hành viên Hội đồng theo Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 cùng dự. Điểm tại họp số 4 UB huyện. (Giao phòng nông nghiệp chuẩn bị nội dung và mời các chủ thể có sản phẩm tham gia). Đ/c Liêm VP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Kiểm tra tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Long Thạnh và Thạnh Hòa. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Long Thạnh và Thạnh Hòa cùng đi.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Tân Bình khóa XII. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Bình.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

THỨ  TƯ  (23/6):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Kiểm tra tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hòa An và Phương Bình. Mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã xã Hòa An và Phương Bình cùng đi.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Cùng với Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện. Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Theo lịch Huyện ủy)

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Tiếp và làm việc với đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm Xã hội huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

THỨ NĂM  (24/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh. Mời Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Mời Thành viên Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/6/2021 gồm các đơn vị: Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng LĐTBXH, Liên đoàn lao động, Đài truyền thanh, Công an huyện; Đại diện UBND xã, thị trấn nơi kiểm tra. Điểm tập trung tại Phòng họp số 4 UBND huyện lúc 7 giờ 00'. (Cả ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy; Trưởng ban Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021; Đài Tuyền Thanh huyện, Phòng Tư pháp huyện. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến với địa phương sơ kết 03 năm xây dựng mô hình 4+1 và gặp mặt gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. Mời lãnh đạo Công an phụ trách công tác điều tra; trinh sát, đại diện Chỉ huy Đội phụ trách công tác phòng, chống ma túy; Trưởng Công an các xã, thị trấn; đại diện Ban Chủ nhiệm mô hình 4+1. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Bé Hai VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị diễn tập phòng, chống dịch Covid-19. Mời lãnh đạo các đơn vị: Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Truyền thanh huyện; UBND thị trấn Cây Dương. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU  (25/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực Huyện ủy; phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tiếp dân định kỳ, đối thoại và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. (Giao Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với UBND thị trấn Cây Dương mời các hộ dân có liên cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Đ/c Tâm PCVP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp tập thể Thường trực UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện. Đ/c Quốc CVP.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn