LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN 19/6/2021 điều chỉnh lần 6

THỨ HAI (14/6):

- 6 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy)

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy .(Theo lịch Huyện ủy).

- 9 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Mời Thường trực HĐND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Trưởng Phòng Lao động - TB & XH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Ban Quản lý dự án - ĐTXD và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.(Theo lịch Huyện ủy).

.- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp thường trực UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.

 THỨ BA (15/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc định kỳ với các ngành Khối Nội chính huyện quý II/2021. Mời Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo các ngành Khối Nội chính huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.(Theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ (Ủy quyền Phòng Kinh tế và Hạ tầng): Dự với Sở Công thương về Kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Công thương.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc Thanh tra tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn của ông Phạm Nhứt Hùng và Ông Lê Quốc Sỹ. Điểm tại Thanh tra tỉnh.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự lễ khởi công cầu nông thôn ấp Phương Quới C, xã Phương Bình. Điểm tại Cầu Tám Tệm, ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với các ngành về chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm Y tế năm 2021. Mời Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động TBXH huyện; UBND các xã, thị trấn cùng dự. (Giao Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: dự triển khai thực hiện Hệ thống Báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, chuyên viên phụ trách tổng hợp các cơ quan, đơn vị gồm Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tào, Phòng Lao động TBXH, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Quân sự, Bảo hiểm xã hội huyện và Công chức văn phòng – Thống kê phụ trách tổng hợp của các xã, thị trấn (Đề nghị các đơn vị mang theo máy tính xách tay). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đc Đệ và Tròn Vp.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: làm việc với Ban QLDA công trình giao thông và nông nghiệp về xử lý vướng mắc dự án đường về trung tâm xã Đông Phước A.Điểm tại Ban QLDA công trình giao thông tỉnh.

THỨ  TƯ  (16/6):   

- 8 giờ 00’ Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (cả ngày).

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ II, “Giọt hồng trên đất Phụng Hiệp” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021. Điểm tại Trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện. (Có thư mời riêng).

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ, Trần Không Dận: Dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp đoàn công tác liên ngành giải quyết việc thu hồi nền tái định cư. Mời Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA, Chi cục thuế huyện và UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự làm việc với ông Phạm Thái Châu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSDĐ. Mời lãnh đạo: Thanh tra, Ban tiếp công dân, Phòng TNMT, Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND thị trấn Búng Tàu cùng dự (Giao Thanh tra chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Mời Lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công an huyện, Đoàn Thanh niên CSHCM huyện, Trung tâm Y tế huyện; Điện lực huyện; Hiệu trưởng các trường THPT gồm: Cây Dương, Lương Thế Vinh, Tân Long; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Cây Dương, Kinh Cùng, Tân Long cùng dự (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp Hội đồng công nhận sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở huyện Phụng Hiệp. Mời Thành viên Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 7706/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với các ngành liên quan trong việc đính, cải chính các giấy tờ hộ tịch có liên quan đến người có công, thân nhân người có công. Mời Đại diện lãnh đạo và Cán bộ chuyên môn các đơn vị: Phòng Tư pháp, Công an, Tòa án, Phòng LĐTBXH (Giao phòng LĐTBXH huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện. ĐÌNH HỌP

- 15 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự triển khai quyết định công tác cán bộ của Cục Thi hành án tỉnh. Điểm tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

THỨ NĂM  (17/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự lễ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Điểm tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với Ban tôn giáo tỉnh về việc thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Mỹ. Mời Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ,  Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện; UBND xã Hòa Mỹ. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với Đoàn kiểm tra của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; đại diện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án - ĐTXD, Chi cục Thống kê, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (thay thư mời).

THỨ SÁU  (18/6): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận (Ủy quyền Phòng GD&ĐT): Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Thường trực UBND huyện: (Ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử tỉnh. Mời Trưởng, phó BCĐ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBBC huyện; Trưởng, Phó các tiểu ban; Cấp xã: Chủ tịch UBBC xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Cùng với Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 với các xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Phương Phú, thị trấn Cây Dương và Búng Tàu. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý Dự án - ĐTXD, Công an, Quân sự, Bảo hiểm Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Y tế; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên cùng dự. Điểm tại trụ sở xã Tân Phước Hưng (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 với các xã Phương Bình, xã Bình Thành, xã Hòa An, xã Tân Bình và thị trấn Kinh Cùng. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý Dự án - ĐTXD, Công an, Quân sự, Bảo hiểm Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Y tế; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên cùng dự. Điểm tại Trụ sở xã Tân Bình (thay thư mời).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 với các xã Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa Mỹ và Phụng Hiệp. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ Tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý Dự án - ĐTXD, Công an, Quân sự, Bảo hiểm Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Y tế; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trên cùng dự. Điểm tại Trụ sở xã Tân Long (Thay thư mời).

 THỨ BẢY (19/6)

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Dự tham quan trực tuyến Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Mời các đồng chí là Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Thành viên thuộc các ban ngành, đoàn thể huyện); Chủ tịch UBND các xã gồm: Thạnh Hòa, Long Thạnh, Tân Long và Tân Phước Hưng cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn