LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN NGÀY 22/01/2022) điều chỉnh lần 7

THỨ HAI (17/01):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Mời các đồng chí là Thành viên UBND huyện cùng dự. (Giao phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Sau đó, họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban QLDA huyện cùng dự. Đ/c Quốc CVP. ĐÌNH HỌP

- 7 giờ 30' Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: dự làm việc với Đảng bộ xã Phương Phú. Điểm tại xã Phương Phú

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Dự hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Điểm tại Phòng Họp Huyện ủy. Đ/c Quốc CVP. (Theo lịch HU).

- 15 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Mời các đồng chí là Thành viên UBND huyện cùng dự. (Giao phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Sau đó, họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban QLDA huyện cùng dự. Đ/c Quốc CVP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh. Mời Giám đốc Ban QLDA, Trưởng phòng TNMT, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Thanh tra tỉnh.(Tập trung đi tại UBND huyện lúc 12h).

THỨ BA (18/01): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Lễ công bố thị trấn Kinh Cùng đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Đài Truyền thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; UBND các xã, thị trấn: Búng Tàu, Cây Dương, Phương Bình, Tân Long. Điểm tại Sân trụ sở UBND thị trấn Kinh Cùng. Đ/c Đệ VP.

- 6 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự mít tinh “hành trình những giọt máu nghĩa tình” năm 2022. Điểm tại Trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện. Đ/c Đệ VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự xét khen thưởng công tác bảo vệ rừng năm 2021. Mời Hạt kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ huyện. (Giao Hạt kiểm lâm chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Đi thăm mô hình trồng khóm MD2 xã Phương Bình. Mời Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đài Truyền thanh huyện cùng đi. Điểm tập trung tại UBND huyện. ĐÌNH

- 14 giờ 00’ Chủ tịch: Dự triển khai Quyết định về công tác cán bộ của công an huyện. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

- 15 giờ 00’ Thường trực UBND: Ủy nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng họp với Sở GTVT chủ trương cho ông Dương Tấn Hải đầu tư xây dựng cầu, lộ giao thông tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 13 giờ 30’Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00', Phó Chủ tịch Trần Không Dận: dự Hội nghị trực tuyến Trung ương với địa phương triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện từ phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mời Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Thành phần dự tại điểm cầu cấp xã do UBND xã, thị trấn mời: Gồm Bí thư, Chủ tịch UBND, Công an và các ngành có liên quan. Đ/c Bé Hai VP.

 THỨ  TƯ  (19/01):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ:  Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch HU).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự khai mạc lớp tập huấn cán bộ huấn luyện, cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trong lực lượng dân quân tự vệ năm 2022. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện. Đ/c Bé Hai VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Thanh tra tỉnh.Điểm tại Thanh tra tỉnh

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Đi kiểm tra hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn xã Phương Phú. Mời Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trạm thủy lợi, Đài truyền thanh huyện cùng đi (Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chọn địa điểm). Điểm tập trung tại UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự tiếp đoàn khảo sát về kinh phí phòng, chống dịch Covid. Mời lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng LĐTBXH, Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế huyện. Điểm tại Phòng họp HĐND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Miền Nam về lập phương hướng phát triển ngành Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Mời Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tranh chăn nuôi và Thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, trạm Thủy lợi huyện (giao Phòng Nông nghiệp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Liêm VP.

THỨ NĂM  (20/01): 

- 9 giờ 30’ Chủ tịch: Dự trực tuyến gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Trưởng, phó phòng và tương đương cấp huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung dự thảo đề xuất ban hành mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đ/c Thống VP. ĐÌNH

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2022, do Bộ Y tế tổ chức. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện; Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Bảo hiểm xã hội huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Y tế huyện (Cơ sở 2). Đ/c Tín, Ngọc VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện.

- 8 giờ 00’ Thường trực UBND huyện: Ủy nhiệm Phòng TNMT dự họp với Sở TNMT về trao đổi các nội dung triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2022 và Công văn số 5116/VP.UBND-NCTH ngày 22/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Điển tại Phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường, số 19 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Dự tiếp công dân định kỳ. Mời Trưởng ban tiếp công dân, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Phụng Hiệp. Giao Ban tiếp công dân chuẩn bị nội dung và mời thành phần có liên quan cùng dự. Điểm tại Ban tiếp công dân huyện. Đ/c Tâm PCVP.

 - 14 giờ 00’ Chủ tịch: Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Mời Bí thư Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trung tâm Y tế, Phòng Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trợ lý quân lực; cấp xã: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn. (Giao Quân sự chuẩn bị nội dung, tài liệu). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Tâm. Bé Hai VP.

- 16 giờ 30'Chủ tịch: Dự Lễ khai trương Tàu du lịch Xà No. Điểm tại Bến tàu, Khách sạn Bông Sen, số 60, Trần Hưng Đạo, P.5, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: dự làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: dự họp Hội đồng nhân dân thị trấn Kinh Cùng (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn.

THỨ SÁU  (21/01): 

 - 9 giờ 00’ Chủ tịch: Dự Họp với Thanh tra tỉnh về triển khai ý kiến kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1, Thanh tra tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến với địa phương tổng kết Chiến dịch Truyền thông dân số và triển khai nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022. Mời Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Y tế, Trưởng khoa Dân số - Chăm sóc SKSS. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Y tế huyện (cơ sở 2). (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung, hậu cần). Đ/c Tín, Ngọc VP.

- 9 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn VũỦy nhiệm Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung dự thảo đề xuất ban hành mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khoá XII,Nhiệm kỳ 2021- 2026 đơn vị thị trấn Kinh Cùng. Mời lãnh đạo: Công an, Quân sự, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Trung tâm Y tế, Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng LĐTBXH, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Đài Truyền thanh cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Kinh Cùng. Đ/c Tín PCVP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự công bố quyết định về công tác cán bộ. (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Tròn VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc Công ty cổ phần fairy park – mêkong Sơn trang tiên cảnh hậu giang về xử lý các trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19. Mời Phòng LĐTBXH, Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện. Đ/c Ngọc VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY (22/01): 

- 7 giờ 00’  Chủ tịch: Dự khai mạc kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; Thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch, Tổ giúp việc Hội đồng; Đài Truyền thanh huyện cùng dự. Điểm tại Trường Tiểu học Cây Dương 2. Đ/c Tín, Tròn VP.

- 8 giờ 00’  Chủ tịch: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh từ ¼, hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người tử vong do dịch Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các xã, thị trấn: Phương Phú, Búng Tàu, Hiệp Hưng. Mời Thành viên Đoàn số 3 cùng đi. (Giao Phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung). Điểm tập trung tại UBND huyện. Đ/c Tâm PCVP.

- 8 giờ 00’  Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh từ ¼, hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người tử vong do dịch Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại xã Phương Bình và Hòa An Mời Thành viên Đoàn số 2 cùng đi. (Giao Phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung). Điểm tại xã Phương Bình và Hòa An.

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn