Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 10/01- 15/01/2022

THỨ HAI 10/01/202:

*Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

-07 giờ 30 phút, hội ý cùng đ/c Tín, đ/c Giang- Phó Chánh Văn phòng và đ/c Chiêu- Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND huyện, trao đổi một số nội dung để chuẩn bị tiếp Đoàn của HĐND tỉnh đến làm việc. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-13 giờ 30 phút, họp Phiên họp lệ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2022. Giao Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị chương trình, nội dung, mời thành phần có liên quan. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

*Phó Trưởng ban Ban pháp chế: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị đến hết ngày 12/01/2022.

THỨ BA 11/01/2022:

*Phó Chủ tịch:

-Sáng, làm việc tại cơ quan.

-14 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương về việc phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội: 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị triển khai học tập kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm tại Hội trường Huyện uỷ.

THỨ TƯ 12/01/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, dự làm việc với Đoàn kiểm tra 51 của Tỉnh ủy Hậu GiangĐiểm tại Phòng họp Huyện ủy.

-13 giờ 30 phút, cùng Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban của HĐND, Văn phòng HĐND- UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn của HĐND tỉnh đến làm việc định kỳ với Thường trực HĐND huyện. Giao Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

*Phó Trưởng ban Ban kinh tế- xã hội:

-Sáng, làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30 phút, cùng Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban của HĐND, Văn phòng HĐND- UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn của HĐND tỉnh đến làm việc định kỳ với Thường trực HĐND huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

THỨ NĂM 13/01/2022:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 14/01/2022:

*Phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút, dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY 15/01/2022:

Phó Chủ tịch: 08 giờ, dự Lễ công bố xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mối năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Long.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn