Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 09/5- 13/5/2022

Thứ hai, ngày 09/5/2022:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-07 giờ 30 phút, trao đổi cùng công việc với đồng chí Tín, Phó Văn phòng HĐND- UBND và đ/c Chiêu, Chuyên viên Văn- Phòng HĐND- UBND. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 10/5/2022:

*Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, cùng UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

-13 giờ 30 phút, dự làm việc với lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, tập thể Ban Giám hiệu các Trường Mẫu giáo, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện nghe báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của ngành thời gian qua. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

*Phó Trưởng ban Pháp chế:

-07 giờ 30 phút, cùng UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

*Phó Trưởng ban Kinh tế- Xã hội: Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 11/5/2022:

*Phó Chủ tịch:

-08 giờ, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022; triển khai kế hoạch kỳ họp HĐND giữa năm 2022. Giao Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị chương trình, nội dung, mời thành phần có liên quan. Điểm Phòng họp số 4 UBND huyện.

-Chiều 13 giờ 30 phút, dự làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2022, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Điểm tại Hội trường UBND xã (theo lịch Huyện ủy).

* Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-08 giờ, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022; Triển khai kế hoạch kỳ họp HĐND giữa năm 2022. Giao Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị chương trình, nội dung, mời thành phần có liên quan. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 12/5/2022:

* Phó Chủ tịch:

-07 giờ 30 phút, tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (theo lịch Huyện ủy).

-11 giờ dự Lễ Khánh thành Cầu Phước Duyên 1, 2, 3. Điểm tại ấp Tân Phú A2 và ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng.

-13 giờ 30 phút, họp thông qua báo cáo đi khảo sát thực tế các xã, thị trấn. Giao Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị nội dung. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện. (Đình họp).

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-Sáng làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30 phút, họp thông qua báo cáo đi khảo sát thực tế các xã, thị trấn. Giao Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị nội dung. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện. (Đình họp).

Thứ sáu, ngày 13/5/2022:

*Phó Chủ tịch: 08 giờ, dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh và triển khai ký kết quy chế phối hợp đối với các đơn vị giáp ranh trên địa bàn huyện năm 2022. Điểm Hội trường Công an huyện (theo lịch HU).

*Phó Trưởng hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện sẽ điều chỉnh lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn