Lịch làm việc của Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND huyện từ ngày 19/7/2021- 23/7/2021

THỨ HAI 19/7/2021:

*Phó Chủ tịch:

-06 giờ 30 phút hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Điểm tại trụ sở UBND huyện.

-07 giờ 30 phút cùng Phó Trưởng ban của hai Ban HĐND và đ/c Chiêu hội ý tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện. Từng Ban và chuyên viên chuẩn bị nội dung báo cáo.

-09 giờ 30 phút làm việc với đ/c Chiêu tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm viêc tại cơ quan.

*Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

-07 giờ 30 phút dự làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

-Chiều làm việc tại cơ quan.   

THỨ BA 20/7/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND:

+07 giờ 30 phút làm việc với đ/c Phó Chánh Văn phòng HĐND- UBND phụ trách quản trị và Kế toán. Điểm Phòng họp Thường trực HĐND huyện. Mời đ/c Chiêu- Chuyên viên Văn phòng cùng dự.

+13 giờ 30 phút dự cùng Ban kinh tế- xã hội thẩm tra tờ trình của UBND huyện về phát sinh kinh phí năm 2021. Điểm tại Phòng họp Thường trực HĐND huyện.

THỨ TƯ 21/7/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 22/7/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 23/7/2021:

Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban hai Ban của HĐND: Làm việc tại cơ quan.

Ngoài những nội dung trên, Thường trực HĐND huyện chủ động thay đổi lịch làm việc khi có công việc mới phát sinh./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn